ประกาศจากงานแนะแนว รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565

ประกาศจากงานแนะแนว รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565