ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

📣📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี📣📣
เรื่อง ประกาศราบชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตามที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยกำหนดสอบในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นั้น บัดนี้วิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดที่แนบไว้ใต้ช่องคอมเม้นต์