ประกาศ การแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศ การแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง การแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ให้นักเรียนนักศึกษากรอกข้อมูลรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ตามแบบฟอร์มในลิงก์ให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2566 และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จะประกาศรายวิชาที่สามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ลิงค์กรอกแบบฟอร์ม >>>คลิก<<<