ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566)

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป
(ระหว่างวันที่ 7 – 15 มีนาคม 2566)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566
ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนรวมทั้งอันดับสำรองมอบตัวเข้าศึกษา ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ซึ่งรายละเอียด รายชื่อ เอกสารในการมอบตัว จะแนบลิงก์ไว้ในโพสต์
รายชื่อ ปวส. ทวิ >>>คลิก<<<
รายชื่อ ปวส. ม.6 >>>คลิก<<<