แสดงความยินดี ให้กับ นายสรรชัย ชอบพิมายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗

แสดงความยินดี ให้กับ นายสรรชัย ชอบพิมายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมอบกระเช้าแสดงความยินดี ให้กับ นายสรรชัย ชอบพิมายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ (อุบลราชธานี) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ (อุบลราชธานี) เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน