โครงการ ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

โครงการ ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารออมสินภาค ๑๒ จัดโครงการ “ออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพ สู่ชุมชน”ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ นายทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค ๑๒ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องกลการเกษตร การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินแก่ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้