วท.รนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ฯ

วท.รนครราชสีมา ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ฯ

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๙ ตุลาคม๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ พร้อมด้วยนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติต้อนรับ ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา/ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการศึกษาดูงานการดำเนินการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป