แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ดำเนินการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.๓ สาขางานยานยนต์ ระดับปวส.๒ สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า และระดับปริญญาตรี แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ที่เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป