การประชุม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ

การประชุม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ณ ห้องประชุมบัวฟ้า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ครูผู้ควบคุมตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป