โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นำคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดกุดคูณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป