ประชุมโครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่

ประชุมโครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาในโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม NEW GROWTH ENGING ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี