พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “เทคนิคเกมส์ ๖๕” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “เทคนิคเกมส์ ๖๕” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “เทคนิคเกมส์ ๖๕” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้มี นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้าร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้แสดงความสามารด้านกีฬา ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อย่างแท้จริง3