โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิด โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้เรื่องวินัยจราจร ความมีระเบียบ วินัย และฝึกความเป็นผู้นำในการจัดการจราจรของนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมนำความรู้ไปปฏิบัติได้ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีต่อไป