แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.อุบลฯ คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.)

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วท.อุบลฯ คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.)

วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ คณะครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.) ณ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ (ปวส.)” นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้มีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง