แจ้งให้นักศึกษาที่สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ที่วิทยาลัยจัดทำขึ้นให้ตรวจสอบสถานะโดยด่วน

แจ้งให้นักศึกษาที่สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ที่วิทยาลัยจัดทำขึ้นให้ตรวจสอบสถานะโดยด่วน

   นักศึกษาที่สมัครในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบสถานะการสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี http://admission.utc.ac.th/admission/utc/login.php
หากขึ้นสถานะเอกสารไม่สมบูรณ์หรือรอการอนุมติให้เข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลและแนบไฟล์ใหม่ให้ถูกต้องโดยด่วน