การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ ในการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของนางสาวรัญยารัตน์ สิงห์คำ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โดยมี นางสุรัสดา โมคทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ และนางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นกรรมการในการประเมิน ณ ศูนย์วิทยฐานะและพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Technical College of Academic for Teacher and Personnel Development Center (ATD Center) ทั้งนี้มี นายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าศูนย์วิทยฐานะ และพัฒนาครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมให้กำลังใจ อย่างอบอุ่น