แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายอาคม ปาสีโล หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติอย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด