การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันครูประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดงาน วันครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป