อศจ.อุบลฯ ประชุมเตรียมการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อศจ.อุบลฯ ประชุมเตรียมการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการเตรียมการตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายประดิษฐ์ เทศาราช หัวหน้างานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุมด้วย ทั้งนี้เพื่อเตรียมการมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสา (Fix it center) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป