พิธีสรงน้ำพระราชทาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ในงานสืบสานบุญประเพณีปิดทอง-สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

พิธีสรงน้ำพระราชทาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ในงานสืบสานบุญประเพณีปิดทอง-สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล หัวหน้างานปกครอง และนายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทาน พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ในงานสืบสานบุญประเพณีปิดทอง-สรงน้ำ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งความร่มเย็นเป็นสุข ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองอุบลราชธานี และเพื่อความเจริญรุ่งเรือง งอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
ขอขอบคุณภาพจาก : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี