โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจานรับสัญญาณดาวเทียมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจานรับสัญญาณดาวเทียมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมานายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจานรับสัญญาณดาวเทียมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน โดยวิทยากรจาก คณะครู แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียม (DLTV) โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑