การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายคารมย์ แก้วกันยา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าหมวดวิชา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสม ตรวจสอบชั่วโมงเรียน และหน่วยกิตให้ถูกต้อง ตามแผนการเรียนของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป