ประกาศพรุ่งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จะทำการฉีดพ่นยา

ประกาศพรุ่งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จะทำการฉีดพ่นยา