วท.อุบลฯ จัดการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วท.อุบลฯ จัดการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างอากาศยาน

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างอากาศยาน ณ ห้องประชุมงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างอากาศยาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป