ตรวจอเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย (R๒๙๐ Training Thailand)

ตรวจอเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย (R๒๙๐ Training Thailand)

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย (R๒๙๐ Training Thailand) ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นางสาวยุพดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีนายจำรัส ชนะสิงห์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนคณะครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง
#เรียนดีมีความสุข
#โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการใช้สารทำความเย็น
#PRวทอุบลฯ