วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๘๓ กองพันทหารราบที่ ๒

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๘๓ กองพันทหารราบที่ ๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เนืองเนตร ครูที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วย นายสถาพร แสวงแก้ว ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ ๘๓ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๖ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตจากการรบและกำลังพลของหน่วยที่ล่วงลับไปแล้ว
#เรียนดีมีความสุข
#วันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่๘๓กรมทหารราบที่ ๖
#PRวทอุบลฯ