การประชุมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การประชุมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๕ (ชั้น ๑) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา