กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู (Kick off) พื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู (Kick off) พื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู (Kick off) พื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธี และนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถกลับเข้าพักอาศัยในบ้านเรือนได้ดังเดิมต่อไป