มอบ เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

มอบ เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ ( ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบ
เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับวัดหายโศกและวัดเกาะแก้วคูณดี ที่ประสบภัยนำ้ท่วมเมื่อตอนเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อมทั้ง
ทำการติดตั้งระบบเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย
ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังร่วมดำเนินการ ต่อจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ออกช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเกิดอุทกภัยที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม