โครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และวิธีการหลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด ในโครงการเทคนิคร่วมใจรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภายใต้โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด) โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี