งานปกครอง วท.อุบลฯ ออกตรวจตราและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันลอยกระทง ฯ

งานปกครอง วท.อุบลฯ ออกตรวจตราและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันลอยกระทง ฯ

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสรรพสิทธิ์ ละออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจตราและเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันลอยกระทง ณ เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้แก่ ๑.บริเวณเวทีถนนคนเดิน ๒.ท่าน้ำวัดสุปัฏนารามวรวิหาร และ ๓.สวนสาธารณะหนองบัว ทั้งนี้เพื่อตรวจ ติดตาม ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ต่อไป