อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานรองรับการขอรับรอง AMTO รุ่นที่ ๒

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานรองรับการขอรับรอง AMTO รุ่นที่ ๒

(ข่าว ปชส.วท.อบ.)วันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครูที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานรองรับการขอรับรอง AMTO รุ่นที่ ๒ ณ อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี