เข้าร่วมการประเมินลูกเสือวิสามัญ เพื่อขอรับเครื่องหมายวชิราวุธ และพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

เข้าร่วมการประเมินลูกเสือวิสามัญ เพื่อขอรับเครื่องหมายวชิราวุธ และพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย เนืองเนตร หัวหน้าครูที่ปรึกษาลูกเสือวิสามัญ นำตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมการประเมินลูกเสือวิสามัญ เพื่อขอรับเครื่องหมายวชิราวุธ และพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี โดยมี นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง นำตัวแทนลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เข้ารับการประเมินและประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญอย่างพร้อมเพรียง