พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดกุดคูณ

พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดกุดคูณ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิเรือนรับรองพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ณ วัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ยอดกฐินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมดเป็นเงินประมาณ ๕,๖๗๐ บาท