วท.อุบลฯ นิเทศระบวนการฝึกอาชีพและขยายเครือข่ายสถานประกอบการสำหรับปริญญาตรี

วท.อุบลฯ นิเทศระบวนการฝึกอาชีพและขยายเครือข่ายสถานประกอบการสำหรับปริญญาตรี

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ร้อยตรีกรีฑาวุฒิ ทนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าประสานความร่วมมือ กับ บริษัทกันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถานประกอบการผู้ผลิตตู้เย็น พัดลม ปั๊มน้ำ แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูบิชิ อีเลคทริก โดยใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและกระบวณการผลิตที่ทันสมัยมีคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวเสาวคนธ์ วิเชียรบุตร ผู้จัดการแผนกบุคคลและฝึกอบรม และนายสิขรินทร์ ทองทิพย์ เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและฝึกอบรม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนิเทศกระบวนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป