แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แบบติดตามผู้สำเร็จการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา 2563 เข้าสู่ตลาดแรงงาน 2564