วท.อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วท.อุบลฯ ร่วมกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กับบริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด ณ ห้องประชุมงานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ เทพกิฬา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทะนงจิตร หัวหน้างานความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์การทำงานในระบบโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีระเบียบวินัย ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามสมรรถนะของหลักสูตรและเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทตรีเพชรอีซูซุบริการจำกัด
#PRวทอุบลฯ