ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

ประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ).นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเข้าร่วม
การแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย
พร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๖ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ
ที่อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก