การประชุมการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

การประชุมการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และนายชัยวัฒน์ เหล่าบุตรสา หัวหน้าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้มีนายโกเศียร นนทวี หัวหน้าหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน (ธนาคารออมสินภาค) และคณะ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อกำหนดจุดเป้าหมายและขั้นตอนในการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ต่อไป