วท.อุบลฯ นำนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

วท.อุบลฯ นำนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม”

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางเบญญาดา อ่อนน้อมหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาการบัญชี นำนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมขบวนฟ้อนรำ “๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรตินำขบวนฟ้อนรำในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน ๒๓,๑๐๐ คน จากทั้ง ๒๕ อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๓๑ ปี