นำเสนอโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน รูปแบบออนไลน์ (Online)

นำเสนอโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน รูปแบบออนไลน์ (Online)

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การนำเสนอโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน รูปแบบออนไลน์ (Online) ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานสถาบันการเงินชุมชน ธนาคารออมสิน บรรยายผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ ความรู้ทางการเงินการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ส่วนบุคคล และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสิน (เงินฝาก สินเชื่อ และบริการ MyMo) นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโครงการของทีมนักเรียน นักศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ในการลงพื้นที่อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพในระดับตำบลต่อไป ทั้งนี้มี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาที่นำเสนอโครงการในครั้งนี้ด้วย