อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคุณครู ๕๔ คน

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับคุณครู ๕๔ คน

อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ๕๔ คน ที่ได้แสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ