พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2565

พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2565

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิตย์เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ส่งตัวแทนครูวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้แก่ นายธีรวัฒน์ ศรีกะกุล นายพิริยะ ข่ายกระโทก และนายชัยณรงค์ เลิศชีวา ครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อรำลึก เผยแพร่เกียรติคุณของผู้สร้างบ้านแปงเมืองอุบลราชธานี เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป