การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศจากงานการเงิน
เรื่อง การคืนค่าบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ชำระค่าเทอมแล้ว
 ให้นักเรียน นักศึกษา อ่านรายละเอียดครบถ้วน และปฏิบัติตามตารางกำหนดรับเงินให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่แจ้ง
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ใบสำคัญรับเงิน ตามระดับชั้นปีที่เรียน ตามลิงก์ที่แนบมานี้ >>>คลิก<<<