วท.อุบลฯ มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา เทคนิคเกมส์ ๖๕

วท.อุบลฯ มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา เทคนิคเกมส์ ๖๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันกีฬา กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ภายใต้งานมหกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคนิคเกมส์ ๖๕ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินงาน นักกีฬา กองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป