กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2543)

กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2543)

กำหนดระยะเวลาการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564 (ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2543) ยื่นที่ห้องกิจกรรมฯ อาคารหอประชุมโดมน้อย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น