การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ณ ห้องประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เป็นประธานกรรมการผู้ประเมิน โดยมี นายนิยม แสงวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายเกษม มะคำแป้น อดีตผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ร่วมเป็นกรรมการผู้ประเมิน ทั้งนี้มีนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินอย่างพร้อมเพรียง