ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in Door Display พร้อมระบบเครื่องเสียงและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดจอ LED Full Color in Door Display พร้อมระบบเครื่องเสียงและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)