ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ประกาศเชิญชวนร่วมประชาวิจารณ์ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารร่างประกวดราคาอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ร่างเอกสารประกวดราคาโรงฝึกงาน 4 ชั้น

ร่างประกาศประกวดราคาโรงฝึกงาน 4 ชั้น