ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการสำหรับทดสอบวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddings)